Medverkande

Pelle Snickars

Pelle Snickars är projektledare och professor i digitala kulturer vid Lunds universitet. Snickars är mediehistoriker och har en bakgrund inom kulturarvssektorn – han var tidigare forskningschef på Kungliga biblioteket.

Läs mer

Maria Eriksson

Maria Eriksson är filosofie doktor i medie- och kommunikationsvetenskap och verksam som postdoktor vid Departement Künste, Medien, Philosophie på Universität Basel.

Läs mer

Fredrik Norén

Fredrik Mohammadi Norén arbetar som förste forskarassistent på Humlab – centret för digitala humaniora vid Umeå universitet – med inriktning mot digital textanalys, mediehistoria och strategisk kommunikation

Läs mer

Emil Stjernholm

Emil Stjernholm är biträdande lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet och gästforskare vid Institut for kommunikation vid Köpenhamns universitet.

Läs mer

Mathias Johansson

Mathias Johansson är anställd som utvecklare vid Institutionen för kulturvetenskaper på Lunds universitet. Han var tidigare forskningsingenjör på plattformen DigitalHistory@Lund. Johansson har en master i ekonomisk historia liksom omfattande kunskaper i programmering. Han har under de två senaste åren assisterat flera hum-sam-forskare vid Lunds universitet och bland annat arbetat med webscraping och att implementera ML/DL-modeller. […]

Läs mer

Robert Aspenskog

Robert Aspenskog har en kandidatexamen i historia och läser masterprogrammet i digital humaniora vid Göteborgs universitet. Han är under 2023 och 2024 forskningspraktikant inom Moderna tider 1936. Under vårterminen 2024 kommer hans masterarbete att utföras inom projektet.

Läs mer