Medverkande

Pelle Snickars

Pelle Snickars är professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora på Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet.

Läs mer

Maria Eriksson

Maria Eriksson är filosofie doktor i medie- och kommunikationsvetenskap och verksam som postdoktor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, samt som gästforskare vid Universität Basel.

Läs mer

Fredrik Norén

Fredrik Norén is working as a senior research assistant at Humlab – the digital humanities center at Umeå University – with a special focus on digital text analysis.

Läs mer

Emil Stjernholm

Emil Stjernholm är filosofie doktor i filmvetenskap och verksam som biträdande universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet.

Läs mer