Fredrik Norén

Fredrik Mohammadi Norén arbetar som förste forskarassistent på Humlab – centret för digitala humaniora vid Umeå universitet – med inriktning mot digital textanalys, mediehistoria och strategisk kommunikation. 2019 disputerade han i media och kommunikation vid Umeå universitet på en avhandling om samhällsinformationens formering i Sverige 1965–1975. Förutom Moderna Tider 1936 är Mohammadi Norén involverad i tre större forskningsprojekt med inriktning mot digital humaniora: Swedish Riksdag 1867–2022: An Ecosystem of linked open data (PI, Riksbankens jubileumsfond, 2023–2026), Welfare State Analytics (Vetenskapsrådet, 2019–2025, westac.se/en), och International Ideas at UNESCO (Vetenskapsrådet, 2020–2023, inidun.github.io). Han har publicerat sig i tidskrifter som  Media History, International Journal of Cultural Policy och Scandinavian Journal of History.