Maria Eriksson

Maria Eriksson är filosofie doktor i medie- och kommunikationsvetenskap och verksam som postdoktor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, samt som gästforskare vid Universität Basel.