Emil Stjernholm

Emil Stjernholm är biträdande lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet och gästforskare vid Institut for kommunikation vid Köpenhamns universitet. För tillfället arbetar han med det mediehistoriska DH-projektet Televising Information: Audiovisual Communication of Swedish Government Agencies (Vetenskapsrådet, 2020–2023). I samarbete med Kungliga Biblioteket har Stjernholm arbetat med automatisk taligenkänning för att utforska ett större korpus av inslag från samhällsinformations-programmet Anslagstavlan och en artikel baserad på denna studie kommer snart att publiceras i NECSUS: European Journal of Media Studies. Tidigare har han varit redaktör för antologin Nordic Media Histories of Propaganda and Persuasion (Palgrave Macmillan, 2022) tillsammans med Fredrik Mohammadi Norén och C. Claire Thomson och han har publicerat artiklar i tidskrifter som Media History, The Historical Journal of Film, Radio and Television, Studies in European Cinema och VIEW Journal of European Television History and Culture.