Robert Aspenskog

Robert Aspenskog har en kandidatexamen i historia och läser masterprogrammet i digital humaniora vid Göteborgs universitet. Han är under 2023 och 2024 forskningspraktikant inom Moderna tider 1936. Under vårterminen 2024 kommer hans masterarbete att utföras inom projektet.