Vad ser och hör samtida algoritmer för mönsterigenkänning när de appliceras på mediehistoriskt källmaterial?

All historieskrivning kräver tolkningsarbete, men vilka algoritmiska uttolkningar av det förflutna åstadkommer mjukvara? Moderna tider 1936 är ett empiriskt orienterat forskningsprojekt som studerar hur maskiner tolkar vardagliga modernitetssymboler i medialt arkivmaterial från 1936.

Med utgångspunkt i fotografiska och audiovisuella samlingar analyserar projektet hur modernt Sverige egentligen var, samtidigt som det utforskar hur datadrivna metoder kan hjälpa oss förstå modernitetens historia på nya sätt.

Läs mer