Pelle Snickars

Pelle Snickars är projektledare och professor i digitala kulturer vid Lunds universitet. Snickars är mediehistoriker och har en bakgrund inom kulturarvssektorn – han var tidigare forskningschef på Kungliga biblioteket. Snickars har även varit professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet. Han bedriver forskning i skärningspunkten mellan kulturhistorisk medieforskning, digital kultur och digitala kulturarvsstudier samt digital humaniora. Snickars har lång erfarenhet av att leda stora DH-forskningsprojekt kopplade till teman inom MODERN-36 och har varit ansvarig för flera forskningsprojekt kring digitalisering av film- och filmhistoriska dokument. Snickars är också samordnare för det stora Digarvprogrammet om digitalisering och tillgänglighet av digitalt kulturarv finansierat av Vetenskapsrådet, ett program som löper mellan 2019–26 och omfattar 14 olika forskningsprojekt. För mer information, se http://pellesnickars.se/