Medverkande

Pelle Snickars

Pelle Snickars är projektledare och professor i digitala kulturer vid Lunds universitet. Snickars är mediehistoriker och har en bakgrund inom kulturarvssektorn – han var tidigare forskningschef på Kungliga biblioteket.

Läs mer

Maria Eriksson

Maria Eriksson är filosofie doktor i medie- och kommunikationsvetenskap och verksam som postdoktor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, samt som gästforskare vid Universität Basel.

Läs mer

Fredrik Norén

Fredrik Mohammadi Norén arbetar som förste forskarassistent på Humlab – centret för digitala humaniora vid Umeå universitet – med inriktning mot digital textanalys, mediehistoria och strategisk kommunikation

Läs mer

Emil Stjernholm

Emil Stjernholm är biträdande lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet och gästforskare vid Institut for kommunikation vid Köpenhamns universitet.

Läs mer

Mathias Johansson

Mathias Johansson är forskningsingenjör på plattformen DigitalHistory@Lund vid Lunds universitet. Han har en master i ekonomisk historia liksom omfattande kunskaper i programmering. Johansson har under de två senaste åren assisterat flera hum-sam-forskare vid Lunds universitet och bland annat arbetat med webscraping och att implementera ML/DL-modeller. Johansson har också varit knuten till ekonomiforskning på CIRCLE och ekonomihistorisk […]

Läs mer