Mathias Johansson

Mathias Johansson är forskningsingenjör på plattformen DigitalHistory@Lund vid Lunds universitet. Han har en master i ekonomisk historia liksom omfattande kunskaper i programmering. Johansson har under de två senaste åren assisterat flera hum-sam-forskare vid Lunds universitet och bland annat arbetat med webscraping och att implementera ML/DL-modeller. Johansson har också varit knuten till ekonomiforskning på CIRCLE och ekonomihistorisk forskning inom SWINNO, en databas om svenska innovationer.