Visuellt dataset från DigitaltMuseum

Arbetet inom vårt projekt fortskrider och vi har på sista tiden fokuserat mest på fotografiska bilder, närmare bestämt ett större dataset på cirka sjuttiotusen bilder från 1930-talet som återfinns på DigitaltMuseum. Tanken är att dels använda dessa bilder för att testa olika algoritmer för uppskalning – det vill säga, förtätning av pixlar – liksom att undersöka vad mjukvara egentligen ser, och dels att tagga upp delar av bilderna. Till en början med i enkla kategorier som män och kvinnor, därefter med olika typer av objektigenkänning. Modeller kommer sedan att tränas på denna annoterade data. Ambitionen är därefter att använda den för analys av vårt större dataset: hur framträder kön och genus i ett större bildmaterial? Det är utvecklare Mathias Johansson som har huvudansvaret för det tekniska arbetet med det fotografiska materialet, och till vår hjälp har vi under hösten dessutom masterstudent Robert Aspenskog, som studerar digital humaniora vid Göteborgs universitet, som praktikant och forskningsassistent. Robert kommer under hösten att publicera en bloggpost eller två om sitt arbete.