Projektstart under 2022

Moderna tider 1936 är ett forskningsprojekt i skärningspunkten mellan digital humaniora och mediehistoria finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Eftersom projektledare Pelle Snickars under våren 2022 påbörjat en ny tjänst vid Lunds universitet har projektet sin hemvist vid detta lärosäte. Ett samarbete med Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet kommer därtill att inledas under året. Till projektet kommer också att knytas en doktorand, förhoppningsvis med utlysning till hösten. Det är också först då som projektet på allvar kommer att sätta fart – mer och uppdaterad information kommer att publiceras här på projektbloggen.