Moderna tider 1936 på Flickr

En hel del av det mediematerial som vi arbetar med i vårt forskningsprojekt består av fotografiskt material. Vi har därför skapat ett konto på fotoplattformen Flickr, som i nuläget består av tre album. I albumet The Swedish History that Never Was visas några exempel på när vi använt generativa bildmodeller för att skapa fotografier som vore de tagna i Sverige under 1930-talet. Oaktat bildernas tekniska och estetiska kvaliteter, säger resultaten någonting om hur generativ AI läser historiskt källmaterial. En kuslig bild på en ung pojke i militäruniform beror sannolikt på att AI-modellen genererat honom eftersom en betydande del av alla fotografier från Sverige under 1930-talet är tagna i militära miljöer. Det andra albumet, Reinventing the Wheel, innehåller arbetsunderlag från när vi använt objektigenkänningsmodeller för att hitta bilder som innehåller hjul av olika slag. Denna förhistoriska uppfinning framstår som en något paradoxal symbol för och element av svensk modernitet. I det tredje albumet, Super Resolution Fantasies, visas några resultat från våra försök att skala upp bilder med hjälp av AI-modeller – så kallad upscaling. Ett syfte med uppskalningsprojektet var att se vilken effekt som artificiell ökning av bildupplösning hade på precisionen hos objektigenkänningsmodeller. Vi märkte dock snabbt att uppskalningsmodeller skapade förvrängda och påhittade motiv i fotografierna. Modeller som egentligen enkom ska öka bilders upplösning blev i någon mån kreativa aktörer – med egen fantasi.