Forskningsprojekt på Youtube

Inom ramen för vårt forskningsprojekt så kommer vi att arbeta en hel del med rörlig bild. Därför har vi startat en Youtube-kanal där vi kommer att publicera somligt filmmaterial. Nu under hösten 2023 har vi inom projektet haft ett samarbete med AI- och koloreringskonstnären ColorByCarl – som egentligen heter Carl Hamnede. Han har gjort sig ett namn på Youtube genom att publicera video-bearbetningar av tidig svensk film (bland annat färgläggning med AI, liksom algoritmisk uppskalning och restaurering). Resultatet blir levande och färggranna historiska filmsekvenser i 4K-upplösning. För en kommande artikel till tidskriften Journal of Scandinavian Cinema så lät vi ColorByCarl iordningställa en antal olika versioner av ett tidigt filmfragment (SF2059) inspelat av Svenska Bio i Nyköping omkring 1910. Det handlar om en kort sekvens där biografpubliken går ut ur den lokala biografen, ett PR-trick för att locka folk tillbaka för att se sig själva på film. ColorByCarl har bearbetat sekvensen på olika sätt – vilka kan beskådas på forskningsprojektets Youtube-kanal. Artikeln som vi skickat till tidskriften (skriven av Emil Stjernholm och Pelle Snickars) kallar vi för “Upscaling Swedish Biograph” – med följande abstract:

“Following a boom of user-friendly artificial intelligence tools in recent years, AI-enhanced (or manipulated) films have been framed as a serious threat to film archives. Film archivists are usually conservative; following their métier they are in the business of safeguarding film heritage. Today, however, the film archive – understood in a wide sense – is also elsewhere, most prominently online. The purpose of this article is to trace and critically evaluate how AI artists use algorithmic upscaling to modify early cinema, more particularly surviving films of the film company Swedish Biograph, and how fragments of this company’s cinematic past circulate online today. Drawing on a collaboration with Swedish AI-artist ColorByCarl, we study the procedures within the AI enhancement community behind the scenes. In doing so, we highlight AI’s potential to encourage reuse, remix and rediscovery of our filmic past.”